Liczba odwiedzin strony: 39890 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria adwokacka
Adwokat Piotr Gujski

 
 
Kancelaria adwokacka
Adwokat Piotr Gujski
 
al. Solidarności 119/125 lok. 97
05-126 Warszawa
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 214 poz. 1574 - Stawki opłat eksploatacyjnych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. z dnia 27 listopada 2006 r.) Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217 i Nr 190, poz. 1399) zarządza się, co następuje: §   1.  Ustala się stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin,...
Monitor Polski 2003 Nr 37 poz. 533 - Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmiani
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., dotyczącym przedłużenia połączenia...